தூய ஜெபமாலை அன்னை ஆலயம்
               Radhapuram
MAY GOD'S GRACE BE WITH YOU...ENGLISH
முகப்பு
எம்மைப் பற்றி

இந்த இணையதளமானது புனித. தொன்போஸ்கோ இளைஞர் இயக்கத்தி- னரால் உருவாக்கப்பட்டு பராமரிக்கப்பட்டு வருகி- றது. இராதாபுரம், தூய ஜெபமாலை அன்னையின் பக்தர்கள் இணைய- தளத்தின் மூலமாக தகவல்களைப் பெற இவ்விணையதளம் அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. நம் பங்கின் வளர்ச்சிக்கு இத்தளம் உறுதுணையாக இருக்கும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். இந்த இணையதளமானது இராதாபுரம் பங்கின் அதிகாரப் பூர்வ தளம் என்று பங்குத் தந்தை டெ.செ.அன்புச்செல்வன் அவர்களால் அங்கீகரிக்கப்- பட்டுள்ளது.

ஜெபமாலை அன்னை
ஜெபம்
புகைப்படங்கள்
நிகழ்வுகள்
பிற தளங்கள்
தூய ஜெபமாலை அன்னை ஆலயம் உங்களை வரவேற்கிறது.
Home இராதபுரம் பங்கின் பாதுகாவலி தூய ஜெபமாலை அன்னை ஆவார்.

ஜெபமாலை ஒரு மானிடனின் வார்த்தைகள் அல்ல. அவை தூய தமதிரித்துவத்தின் வாழ்த்துக்கள். கபிரியேல் தூதன் கன்னிமரியாளிடம்,,

'"அருள் நிறைந்தவரே வாழ்க ! ஆண்டவர் உம்முடனே !"'
“ஜெபமாலை மிகவும் அழகுவாய்ந்த , ஜெபங்களில் எல்லாம் அதிக அருள்வரங்களைப் பொழிகின்ற ஜெபம். அது தேவ தாயாரின் இதயத்தைத் தொடுகின்ற ஜெபம்… நீங்கள் உங்கள் இல்லங்களில் அமைதி தவழ வேண்டும் என்று விரும்பினால், குடும்ப ஜெபமாலை சொல்லுங்கள்.” Home
- திருத்தந்தை புனித பத்தாம் பத்திநாதர்
புகைப்படங்கள் நிகழ்வுகள் பிற தளங்கள்
மேலும்... மேலும்... மேலும்...
© All rights reserved. 2010. www.jebamalaimatha.com powered by Mesiver