தூய ஜெபமாலை அன்னை ஆலயம்
               Radhapuram
MAY GOD'S GRACE BE WITH YOU...ENGLISH
தொடர்புக்கு
எம்மைப் பற்றி

இந்த இணையதளமானது புனித. தொன்போஸ்கோ இளைஞர் இயக்கத்தி- னரால் உருவாக்கப்பட்டு பராமரிக்கப்பட்டு வருகி- றது. இராதாபுரம், தூய ஜெபமாலை அன்னையின் பக்தர்கள் இணைய- தளத்தின் மூலமாக தகவல்களைப் பெற இவ்விணையதளம் அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. நம் பங்கின் வளர்ச்சிக்கு இத்தளம் உறுதுணையாக இருக்கும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். இந்த இணையதளமானது இராதாபுரம் பங்கின் அதிகாரப் பூர்வ தளம் என்று பங்குத் தந்தை டெ.செ.அன்புச்செல்வன் அவர்களால் அங்கீகரிக்கப்- பட்டுள்ளது.

ஜெபமாலை அன்னை
ஜெபம்
புகைப்படங்கள்
நிகழ்வுகள்
பிற தளங்கள்
தொடர்புக்கு

இறை வேண்டல் உதவிக்கு

பங்குத் தந்தை

தூய ஜெபமாலை அன்னையின் ஆலயம்,
இராதாபுரம், திருநெல்வேலி மாவட்டம்.
தமிழ்நாடு, இந்தியா. 627111.
தொலைபேசி: +91 04637 254180

சந்தேகங்கள் மற்றும் கருத்துப் பகிர்விற்கு

தொன்போஸ்கோ இளைஞர் இயக்கம்

தூய ஜெபமாலை அன்னையின் ஆலயம்,
இராதாபுரம், திருநெல்வேலி மாவட்டம்.
தமிழ்நாடு, இந்தியா. 627111.
தொலைபேசி: +91 04637 254180
மின்னஞ்சல்: youthdonbosco@gmail.com

© All rights reserved. 2010. www.jebamalaimatha.com powered by Mesiver